Acceleration + Serendipity by David Chandler – Serbian

Acceleration + Serendipity by David Chandler – Serbian

Ovo je studija sveobuhvatnog ubrzanja nadole Severne Kule Svetskog Trgovinskog Centra – STC1. Za vreme ove istrage, otkriveno je da jedna karakteristika, koja je dr┼żala korak sa originalnim ubrzanjem krovne linije, bila talas izbacivanja na zapadnom zidu.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.