Ovo je studija sveobuhvatnog ubrzanja nadole Severne Kule Svetskog Trgovinskog Centra - STC1. Za vreme ove istrage, otkriveno je da jedna karakteristika, koja je držala korak sa originalnim ubrzanjem krovne linije, bila talas izbacivanja na zapadnom zidu.

Category:

9/11 Testimonials

Leave a Reply

Your email address will not be published.