North Tower Acceleration by David Chandler – slovenské titulky

North Tower Acceleration by David Chandler – slovenské titulky

Strecha budovy WTC1 (Severná Veža) začína náhle padať a rovnomerne zrýchľuje smerom nadol rýchlosťou zodpovedajúcou 64% gravitačného zrýchlenia (g) až kým zmizne v oblaku prachu. To znamená, že prekonáva odpor rovný 36% jej hmotnosti. Takže sila, ktorou pôsobí na spodnú časť budovy je tiež len 36% jej hmotnosti. To je podstatne menej než sila, ktorou by pôsobila v stave pokoja. Úroveň zrýchlenia tak potvrdzuje, že padajúca vrchná časť budovy nemôže byť zodpovedná za kolaps spodných podlaží. Kompletná analýza bola uverejnená v článku s názvom “Destruction of the World Trade Center North Tower and Fundamental Physics,” Journal of 9/11 Studies, Vol 28, Feb 2010: http://journalof911studies.com/volume… (potrebné sú základné znalosti fyziky a výpočtov)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.